Škola roku

KONTAKTNÍ INFORMACE

Z NÍŽE UVEDENÉHO SEZNAMU ZVÝRAZNĚTE ZAVEDENÉ AKTIVITY A POSTUPY,
UVEĎTE JEJICH KONKRÉTNÍ FORMU. Postupy musí být doložitelné praxí

Hodnotící kritéria ŠKOLA ROKU