Představení kandidátů výročních cen 2018
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.
Praha 7

Zdůvodnění návrhu: Škola věnuje velkou pozornost praktické výuce studentů. V rámci výuky studenti připravují pod vedením učitelů eventy, procházky i výlety pro veřejnost. Studenti se účastní Erasmu a mají celkem 6 týdnů praxe v podnicích cestovního ruchu.Ve školním roce roce 2017/2018 zorganizovala pod záštitou Hospodářské komory Soutěž Business goals 2018 nejen pro své studenty, ale i pro VOŠ s akreditací výuky cestovní ruch z celé ČR.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Studenti vyjíždí na stáže v rámci Erasmu. Účastní se snídaní COT a školení CzechTourismu. Vzhledem k skutečnosti, že soutěží pro VOŠ je málo , vytvořila si vlastní soutěž , na kterou letos pozvala i další VOŠ z CR. V předchozím školním roce student Michal Šunda byl oceněn v studentské soutěži CzechTorismu. Všechny učebny jsou vybaveny projektory a je používán systém ISVOŠ pro komunikaci ve škole.A řada vyučujících působí v cestovním ruchu. Ředital školy je místopředseda KPM. Škola sice nemá vlastní odborná pracoviště, ale studenti se v rámci praxe seznamují s celou řadou různých pracovišť cestovního ruchu. Při přípravě a realizaci procházek, výletů a eventů se seznamují s praxí drobného podnikání.

Navrhuje: Anna Smékalová

Představení kandidátů