Představení kandidátů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Ředitel

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Vysoká škola polytechnická Jihlava prošla od roku 2005, kdy přijala své první studenty bakalářského programu Cestovní ruch, významnou proměnou. Jako absolvent VŠP Jihlava jsem se rozhodl školu nominovat na výroční cenu AHR ČR, neboť je vidět obrovský progres, nejen v zázemí školy, ale také v přístupu ke svým studentům, a to především na poli praktické výuky v oboru cestovní ruch. Škola od již od svého vzniku klade veliký důraz na praktickou výuku. Praxe, která je součástí studia všech oborů, je neocenitelným přínosem pro všechny studenty. Součástí všech akreditovaných studijních oborů na VŠPJ je značný rozsah odborné praxe, kterou studenti povinně absolvují během studia. Délka praxe se pohybuje v několika týdnech až měsících a liší se podle jednotlivých oborů. Tímto získávají absolventi značnou výhodu na trhu práce. Škola spolupracuje s mnoha firmami a institucemi, kterým zajišťuje kvalitní studenty pro praxi, a naopak studentům dává obrovskou příležitost získat neocenitelné zkušenosti z pracovního prostředí jednotlivých firem. Každoroční pracovní veletrh JOBStart, který je určený zaměstnavatelům, zprostředkovatelům brigád, praxí, stáží, trainee programů, ale také shadowingu, mentoringu je toho důkazem. Přímý kontakt mezi studenty, absolventy VŠPJ a zaměstnavateli umožňuje zástupcům firem obsazení pracovních míst a studentům a absolventům VŠPJ možnost nastartování kariéry. Spolupráce s hotely v ČR i zahraničí pomohla nejednomu absolventovi k jeho rozvoji. Důležitou roli hraje také Cestovní kancelář, která pořádá množství zájezdů a kde studenti absolvují studentské výukové praxe v tuzemsku i v zahraničí. VŠP Jihlava zajišťuje vzdělávání a kurzy pro studenty, mezi které patří například kurz AJ, semináře a přednášky a rovněž zkoušky průvodců cestovního ruchu. Ke kvalitě VŠP Jihlava přispívá rovněž tvůrčí a publikační činnost, účast na konferencích, pořádání vlastních konferencí a rovněž participace na mnoha evropských a rozvojových projektech.

 

NAVRHUJE: Zdeněk Moravec