Představení kandidátů výročních cen 2019
Petr Petty
Operations Manager

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Zodpovědnost za operativní střediska hotelu Royal Prague, FB, HSK


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Petr Petty je velmi schopný manažer na svém místě. Je pracovitý, loajální a ochotný pomáhat všem zaměstnancům díky všem svým zkušenostem z předchozích let z jiných hotelů. Je to člověk na svém místě, své práci naprosto rozumí a ví co a kdy má dělat. Vždy si ví rady v nastalých krizových situacích, které dokáže řešit v klidu a bez emocí. Petr je pro nás hlavní článek ve vedení hotelu Royal Prague.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Máme i zpětnou vazbu od dodavatelů, kteří dodávají do hotelu suroviny, materiál atd... jsou také naprosto spokojeni s vystupováním a profesionálním jednáním pana Petra Petty. Kdyby bylo takových více manažerů, bylo by v hotelech nejen veselo, ale také by se lépe pracovalo, protože Petr dodá i ve špatné náladě dobrý nadhled a dokáže vše vysvětlit bez křiku a nadřazenosti.


NAVRHUJE: Janina Malgač

Představení kandidátů