Představení kandidátů výročních cen 2018
Petr Čermák
Ředitel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Jako ředitel Matrix hotelu s.r.o. a zároveň ředitel hotelu Studánka ****,Letoviska Studánka, ubytovny Lipovka a penzionu Rozárka má samozřejmě široký záběr působení v různých úrovních hotelových činností a z toho vyplývajících kvalit svých spolupracovníků. Nikdy není lehké řídit tak rozdílná ubytovací zařízení.

Zdůvodnění návrhu: Před sepsáním tohoto návrhu jsem si neodpustil areál navštívit a na místě se přesvědčit, jaká je jeho řídící práce. Proto mohu s plnou odpovědností sepsat níže uvedené hodnocení. Ředitel Petr Čermák je týmový hráč, což vyplývá i z pohovorů, které jsem neformálně provedl na místě. Sází na mladé lidi a celou řadu vychoval do vedoucích funkcí, z nich jeden dokonce získal ocenění jako Mladý manažer roku. Jeho systematická práce je vidět na pečlivě zpracovaných manuálech pro jednotlivé hotelové činnosti, což pomáhá pracovníkům orientovat se ve vlastní práci a vedoucím pracovníkům s kvalitní kontrolní a řídící činností. Dokázal vdechnout celému komplexu jednotnou myšlenku, která zároveň slouží jako základ marketingu a úspěšné prodejní politiky s plným využitím přírodní lokace okolí a to vše v místě, kde není jednoduché podnikat.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Petr Čermák je aktivní člen AHR ČR, který v tomto členství nehledá jen výhody, ale sám se snaží, aby tato asociace získávala stále lepší reputaci. Pomáhá asociaci při zlepšování kvality praktické výuky studentů, aktivně pomáhá získávat nové členy i partnery. Vytvořil kolem sebe stabilní tým svých spolupracovníků, což hovoří o jeho kvalitní práci s lidmi. Je rovněž nutné zmínit, jak se stará o kvalitní údržbu svých ubytovacích zařízení a o neustálou obnovu, což dává hostům zprávu, že jejich peníze slouží i ke zlepšování interiérů i služeb hotelu. Přestože v celé republice se cestovní ruch vyvíjí pozitivně je třeba zmínit, že celkové hospodářské výsledky zaznamenávají stálý růst a řediteli nechybí ani odvaha k přizpůsobování úrovně cen momentální situaci. Co více je třeba říci k tomuto návrhu - s plnou odpovědností jej dopuručuji k získání titulu ředitel roku.

Navrhuje: Pavel Hlinka

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Ředitel hotelu Studánka **** v Rychnově nad Kněžnou, dále ředitel Matrix hotels, s. r. o. -hotel Studánka ****, Penzion Rozárka, ubytovna Lipovka, Penzion U Lišáka. Odpovědný za celkový chod Matrix hotels, s.r.o

Zdůvodnění návrhu: Pan Petr Čermák řídí hotel Studánka**** od jeho otevření v roce 2010. Za dobu svého působení v hotelu dokázal, že je profesionálním hoteliérem, který své práci rozumí a velmi dobře chápe principy správného podnikání v hotelnictví. Pod jeho taktovkou se hotel přenesl přes ekonomickou krizi v roce 2012 a zvládá neustálý boj s nedostatkem personálu v gastronomii. Dále se snaží podporovat a rozvíjet regionální cestovní ruch na Rychnovsku. Petr Čermák je společenský člověk, který umí svůj tým i veřejnost zapojit a vtáhnout do děje života hotelu. Například v tomto roce se na hotelu Studánka konal již druhý ročník Jarního půlmaratonu, kterého se účastnili jak lidé z venku tak i někteří zaměstnanci. Dále se díky jeho aktivitě realizuje mnoho dalších a významných akcí v tomto regionu ve spolupráci s hotelem Studánka. Bc. Petr Čermák není jenom dobrým manažerem ale především správným vůdcem, od kterého se máme všichni co učit. Na úspěších a práci pana Petra Čermáka je vidět, že hotelnictví není jen jeho prací ale především jeho životní filozofií. 

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Bc. Petr Čermák se v hotelnictví pohybuje od roku 1979. Absolvoval Střední a Vysokou školu hotelovou v Praze. Patří mezi zakladatele České barmanské asociace kde je stále aktivním členem.

Navrhuje: Aneta Lamačová

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Ředitel letoviska Studánka **** v Rychnově nad Kněžnou, dále ředitel Matrix hotels, s. r. o. - hotel Studánka ****, Penzion Rozárka, ubytovna Lipovka, Odpovědný za celkový chod Matrix hotels, s.r.o

Zdůvodnění návrhu: Pan ředitel Bc. Petr Čermák by si zasloužil ocenění v kategorii hoteliér roku (hotely do 80 pokojů) hned z několika důvodů. Ze svého pohledu musím uvést jako hlavní důvod přístup k mladší generaci. V hotelnictví se osobně pohybuji již přes 12 let a pan ředitel Čermák je jeden z mála lidí, na kterého jsem během své kariéry narazil, který dokáže být naprostou inspirací a vzorem pro mladé, nezkušené a všechny začínající pracovníky v oboru. Jeho přístup je opravdu dech beroucí. Nejvíce jsem si vážil veškerého jeho času a trpělivosti, kterou mi pan ředitel Čermák vždy věnoval, aby mě vše naučil. To se opravdu tak nevidí. Pod panem ředitelem jsem osobně  absolvoval několik pracovních pozic (od brigádnických po manažerské). Vše co jsem se od něj naučil, ať z hlediska provozního, tak z hlediska lidského dodnes každodenně v praxi využívám. Ačkoliv dnes působím pracovně v zahraničí, do dneška jsme ve stálém kontaktu a rozmlouváme nejen o hotelovém businessu. Dalším důvodem, proč by si pan ředitel nominaci zasloužil je to, jak práci v hotelnictví obětuje takřka vše. Na panu řediteli je opravdu vidět, že jeho práce je vším. Práce ho baví a to je vidět nejen na samém hotelu (stačí vkročit do hotelové lobby a ucítit tu skvělou atmosféru), ale také na jeho týmu, který vede. Doporučuji Letovisko Studánka osobně navštívit a už při příjezdu k hotelu vám bude jasné, že toto místo vede člověk na svém místě.  

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Mezi další důvody, proč bych rád pana ředitele Čermáka nominoval je vztah k jeho hotelovému týmu. Nejen že organizuje volnočasové aktivity, ale také tým stále motivuje k dosahováním lepších výkonů, potažmo vyšších pozic. Je to člověk, který rozvijí potenciál individuálně každého zaměstnance. Jeho přístup je naprosto fér a především lidský. Pan ředitel je také velice aktivním sportovcem. Jeho jedna z nejoblíbenějších aktivit je běh, díky němu také hotel Studánka participuje na mnoha sportovních akcích. Sám pan ředitel Čermák se zasadil o pořádání Jarního půlmaratónu na Studánce a v okolí, aktivně se také každý rok účastní spolu s hotelovým týmem i mnoha jiných dalších sportovních akcí. Mimo jiné právě jeho aktivitou také vznikla spolupráce mezi Nadačním fondem Aquapura a hotelem Studánka.

Výše jsem uvedl především lidský pohled na to, jak dosahuje pan ředitel Čermák své úspěchy. Ale úspěšný ředitel se pozná především podle ekonomických výsledků hotelu a to, že hotel Studánka a samotný Matrix hotels s.r.o. prosperuje každý rokem lépe a lépe, jen podtrhuje jeho nesmírnou profesionalitu. Právě proto navrhuji pana ředitele Bc. Petra Čermáka na tuto cenu. Takových profesionálů, kteří motivují mladé lidi, vychovávají další generace, které budou působit v oboru (těchto lidí je stále větší nedostatek), kteří dosahují exceltetních ekonomických výsledků a kteří se intenzivně starají o svůj tým není opravdu mnoho. Domnívám se, že v rámci našeho oboru bychom o takových lidech měli dávat více vědět a vážit si nich.

 Navrhuje: Petr Pičman

 

Představení kandidátů