Představení kandidátů výročních cen 2018
Orchard Hotel a.s.
Ostrava

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení: 

Společenská odpovědnost je pro nás od otevření hotelu v roce 2008 součástí našeho podnikání. Od otevření hotelu jsme si stanovili priority podpory v oblasti společenské odpovědnosti: - Být součástí Ostravy nejen umístěním hotelu, ale také sídlem naší firmy – platit daně lokálně. - Jednat vždy férově a v souladu se zákony. - Být vynikajícím zaměstnavatelem pro své zaměstnance, podporovat je v jejich volnočasových aktivitách, tak aby mohli být spokojeni v práci a následně tím byli spokojeni i naší hosté. - Podporovat lokalitu, v které podnikáme a podporovat ty, kteří neměli tolik štěstí jako naše firma a naši zaměstnanci; a z důvodů hendikepu nebo jiné nenadálé sociální situace si nemohou pomoci sami. - Být transparentní a dodržovat Etický kodex, který jsme si vytvořili. - Být nositelem znalostí a dovednosti, které předáváme lokálně dále v oblasti středních a vysokých škol a především při vzdělávání žáků odborných učňovských škol - Zaměřit se na zdravý životní styl, nabídnout zaměstnancům, hostům i našim sociálním partnerům aktivity přínosné pro jejich zdraví - Nezatěžovat přírodu a podnikat v souladu s ekologií Již v říjnu 2008 při slavnostním večeru u příležitosti otevření hotelu majitele vydražili šaty za 500.000,-Kč a tyto peníze věnovali regionální Mateřské školce v Ostravě Porubě na ČS Exilu (školkou pro děti s poruchou autistického spektra, či s vadami řeči) na vybudovaní rehabilitačních místností. Tyto priority a strategii naplňujeme každoročně již 10 let.

Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit:

Všichni zaměstnanci již při výběrovém řízení a nástupu do firmy jsou informováni o dobrovolnické činnosti všech zaměstnanců. Po nástupu do zaměstnání všichni noví zaměstnanci a brigádníci absolvují školení Zodpovědného podnikání, kde je seznamujeme se všemi aspekty práce v našem hotelu, především ekologii, sociálními aktivitami a dobrovolnictvím. Do aktivit hotelu se zapojují všichni zaměstnanci. Každoročně vykonají naši zaměstnanci kolem 900 dobrovolnických hodin.

Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Našim zaměstnancům poskytujeme tyto výhody: - Pro podporu týmovosti v pracovních týmech přispíváme zaměstnancům na teambuilding jednotlivých oddělení. Minimálně jednou ročně se každý pracovní tým hotelu sejde na některé zajímavé volnočasové aktivitě, která slouží k lepšímu poznání se a k vytvoření dobrých pracovních vztahů. Jedná se například o exkurze s výklady do pivovaru, vinařství. Dále návštěva solné jeskyně, sportovní aktivity, případně testování konkurence. Týmy si na svých poradách sami určí, co chtějí v rámci této aktivity absolvovat. - Ubytování a stravování v celé sítí našich hotelů po celém světě (3500 hotelů) za zaměstnaneckou cenu a to včetně stravování. Zaměstnanecká cena tvoří přibližně 30% ceny pro běžné hosty. Dále jsou to výhody při významných událostech: - Narozeniny- dárek, květiny. Při kulatém výročí 30,40 let poukázku v hodnotě 1000,-Kč, při narozeninách 50, 60 let – poukázku v hodnotě 3000,-Kč. Poukázka je dle vlastního výběru - Vánoce- každý zaměstnanec obdrží věcný dárek. - Svatba, narození dítěte – každý zaměstnanec, kterému se narodí vlastní dítě obdrží poukaz v hodnotě 3000,-Kč dle vlastního výběru, v případě svatby obdrží dárek v hodnotě 2000,-Kč. - Při odchodu do starobního důchodu obdrží zaměstnanec dárek – dárkový poukaz v hodnotě 5000,-Kč a náš hotel mu uspořádá firemní oslavu. - Firemní výročí – každý zaměstnanec po odpracování vždy 5 let v hotelu obdrží jako poděkování odznak Yes, I Can s diamantovým pinem. Za každých dalších odpracovaných 5 let obdrží další diamant. Dále jako poděkování za práci v hotelu obdrží také dle vlastní volby ubytování (jeden dvoulůžkový pokoj) v hotelu naší sítě zdarma s polopenzí a to pří výročí 5 let na dvě noci, při výročí 10 let na tři noci a pak po každých 5 letech o jednu noc navíc. - Zaměstnanecký večírek – každoročně organizujeme pro všechny zaměstnance a dlouhodobé brigádníky večírek na různé zajímavé témata. Tyto večírky jsou pro všechny účastníky zdarma včetně nápojů a jídla. - 1x ročně testování ubytování a stravy v našem hotelu – zaměstnanec může 1x za rok se svým partnerem zdarma otestovat naše hotelové služby zdarma (1 noc ubytování, snídaně, večeře) - Startovné na sportovní akce – kterýkoliv zaměstnanec požádá o úhradu startovného na sportovní akce – běh, plavání atd., hotel mu toto startovné proplatí - Zaměstnanec měsíce - Každý měsíc je vyhlašován zaměstnanec měsíce za nějakou neočekávanou snahu, iniciativu, skutek. Zaměstnanec měsíce obdrží dárkový poukaz. Z 12 zaměstnanců měsíců se v prosinci zvolí zaměstnanec roku. Ten jako odměnu obdrží pobyt na 3 noci v hotelu naši sítě dle vlastního výběru, včetně polopenze. - Vzdělávání zaměstnanců: zaměstnanci jsou pravidelně školeni na odborné znalosti. Školení a tréninky absolvují v ČR i v zahraničí. Každoročně se v průměru 10 zaměstnanců zúčastňuje naší mezinárodní korporátní školy – Business School, kde absolvují odborné školení, ale také manažerské a korporátní školení. Tyto školení se realizují v hotelech naši sítě po celém světě. - Několik našich zaměstnanců jsou trenéři Asociace hotelů a restaurací, vzdělali jsme je na vlastní náklady, aby mohli dále školit v oborech, na které jsou experti. - Každý zaměstnanec, který u nás pracuje déle než rok, dostane proplacené od hotelu jakékoliv vzdělávání dle vlastního výběru až do výše 50% nákladu na toto vzdělávání. Zaměstnanci v rámci této zaměstnanecké výhody studují Vyšší odborné školy, zdokonalují se v činnostech, které nesouvisí s výkonem jejich práce. Od června 2018 zcela novým zaměstaneckým benefitem je Multisport karta. Karta je určena pro každého zaměstnance, který má v hotelu smlouvu na dobu neurčitou a pracuje zde minimálně 1 rok. Multisport karta opravňuje zaměstnance čerpat každý den vybranou aktivitu zdarma. Jedná se o různé služby jako návštěva bazénu, sauny, letního koupaliště, aquaparku, fitness centra, horolezecké stěny, dále karta zahrnuje raketové sporty a skupinové aktivity jako je zumba, spinning, beach volejbal, aj.). Nabídka je opravdu široká. Vzhledem k tomu, že v hotelu pracuje mnoho mladých lidí, tak přirozeně přibývá i zaměstnanců na rodičovské dovolené. Pro tyto maminky a jejich děti nově pořádáme setkání maminek v hotelu. Občerstvení je samozřejmostí. V návaznosti na letošní 10.výročí od otevření hotelu, máme pro všechny zaměstnance a jejich nejbližší rodinné příslušníky připravené zábavné odpoledne pod názvem FAMILY DAY. Všichni se můžou těšit na hudební vystoupení, pro děti budou připraveny hry, soutěže, nebude chybět skákací hrad, nafukovací balónky, prohlídka hotelu a v neposlední řadě také výborné občerstvení.

Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

Podpora mladých sportovců a sportu pro děti a mládež v MSK: - Rozsáhlou podporu věnuje náš hotel mladým sportovcům. A to již od založení hotelu. Za dotované nízké ceny ubytováváme dětské a mládežnické amatérské sportovní družstva, které se zúčastňují v Ostravě sportovních turnajů. Jedná se podporu mladých sportovců florbalu, basketbalu, džudistů, atd. . V roce 2015 jsme podpořili tyto malé sportovce částkou 127 828,- v roce 2016 to bylo částkou 118.807,- a v roce 2017 to bylo 143 470,-. V této podpoře budeme dále pokračovat. - Podporujeme každoročně také jako jeden z partnerů sportovní akci World Inline Cup Ostrava. *Podpora regionálního školství: Od roku 2008 spolupracujeme s odbornými školami v regionu a žákům těchto škol umožňujeme absolvovat v našem hotelu povinné školní praxe. Chceme podpořit lokální školy a umožnit žákům kvalitní praxi, tak, aby byli lépe uplatnitelní na trhu práce. Vyškolili jsme naše zaměstnance na Ostravské Univerzitě v oblasti Pedagogického minima pro práci s žáky. Spolupracujeme s těmito školami: Střední škola prof. Matějíčka Ostrava Poruba, Ahol – střední škola gastronomie, lázeňství a turismu, Střední hotelová škola Opava. Účastníme se školních akcí a dnů otevřených dveří těchto škol. Pro žáky organizujeme školení, zúčastňují se našich interních meetingů se zaměstnanci, mají stejné výhody jako zaměstnanci. 2x ročně organizujeme neformální setkání v hotelu s rodiči těchto žáků, ukazujeme jim pracoviště, na kterém se jejich děti vzdělávají. Počty žáků na praxích v jednotlivých létech - celoročně 2013 (36 žáků), 2014 (36 žáků), 2015 (41 žáků), 2016 (40 žáků), 2017 (42 žáků), 2018 (42 žáků). Naši zaměstnanci se věnují práci se žáky velmi často i nad rámec svých pracovních povinností. Odborní pracovníci našeho hotelu se zúčastňují školních soutěží jako porotci a firma podporuje školy i v rámci jejich školních aktivit. - Dále se zapojujeme i mezinárodních projektů - v rámci projektu Erasmus od roku 2013 působí na stáži v našem hotelu dva žáci Francouzského hotelového lycea vždy 2 měsíce v roce. Tito žáci jsou účastníci tohoto programu na škole: Ahol – střední škola gastronomie, lázeňství a turismu. Díky této stáži mohou naopak dva žáci z Aholu absolvovat stáž ve Francii. Podpora MŠ Čs. Exilu, podpora Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s – střediskem náhradní rodinné péče, den Onkologických dětí s Fakultní nemocnici Ostrava (více info níže viz. konkrétní aktivity). Nově jsme se v letošním roce zapojili do projektu SOS vesničky. Tento projekt je zaměřen na ohrožené děti se specifickými potřebami, které potřebují zajistit náhradní rodinnou péči. Převážně se jedná o děti s výchovnými problémy, s poruchou attachementu a prožitými traumaty, děti se zdravotním či mentálním postižením. Poskytli jsme jednorázový finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Školíme naše zaměstnance jak třídit odpady a jak s nimi pracovat. - Měříme pravidelně množství jednotlivých odpadů, které vyprodukujeme. Pokud se zvýší množství odpadu, snažíme se zjistit důvody a přijímáme opatření na snížení množství odpadu. Například z jednorázových marmelád na snídaních jsme přešli na větší balení. - Pravidelně 2x ročně odvážíme papír, který nasbíráme v naší firmě do základní ekoškoly v Raškovicích, peníze ze sběru papíru putují na ekologické aktivity školy. Celkem nasbíráme ročně 300 kg papíru.

Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících? Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí, kterému byl určen?

Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí , kterému byl určen?: Letos již 10. ročník Čertování naváže na spolupráci již od roku 2008 s Mateřskou školkou ČS Exilu v Ostravě Porubě (školkou pro děti s poruchou autistického spektra, či s vadami řeči). V roce 2009 jsme poprvé organizovali s touto školkou vánoční Čertování pro děti a rodiče z této MŠ. Od této doby opakovaně spoluorganizujeme tuto vánoční akci „ Čertování“ pro cca. 220 dětí a rodičů. Zaměstnanci našeho hotelu tuto akci připravují ve svém volnu jako dobrovolníci. Celkem poskytli naši zaměstnanci 480 dobrovolnických hodin. Velmi pozitivní vliv má tato aktivita na zúčastněné dětí z MŠ, ale také na děti zaměstnanců. Děti z MŠ se dostanou do pěkného prostředí, paní učitelky se mohou věnovat programu Čertování a naši zaměstnanci zabezpečí vše ostatní. Přispívá to k pochopení různorodosti a týmové spolupráci. - Den onkologických dětí, letos 8. ročník: Od února roku 2011 jsme každoročně spoluorganizátory akce pořádané Fakultní Nemocnicí Ostrava, nadaci HAIMA Ostrava a Rádia Orion – Den onkologických dětí, která se koná u nás v hotelu Jedná se o odpoledne pro rodiče a děti z rodin, kde dítě je, nebo bylo onkologickým pacientem. Tito rodiče tráví dlouhé hodiny, dny a měsíce velmi izolovaně v péči o tyto nemocné děti a nemají možnost si odpočinout, pobavit se s přáteli s podobným osudem, zrelaxovat se. - Akce má z tohoto důvodu dvě sekce, jedna je pro rodiče – většinou maminky těchto dětí – relaxace při masáži, úpravě nehtů, vlasů, kosmetické poradenství, floristika. Druhá sekce je pro děti – děti se baví a hrají deskové hry, mají zábavný řízený program s moderátorem, tančí, navštíví je vždy vrcholoví sportovci z Ostravy (hokejisté Vítkovic, fotbalisté Baníku Ostrava, florbalisté Vítkovic) a mají autogramiádu pro tyto děti, děti mají malířské a výtvarné dílny s akademickou malířkou Jankou Brezinovou. Tato akce trvá vždy celé odpoledne, většinou 4-5 hodin Naše firma poskytuje prostory pro konání akce – 3 kongresové místnosti, pokoj pro maséra a kosmetičku– nápoje a občerstvení. Dále organizujeme výtvarné a malířské dílny, zabezpečujeme malířku – lektorku, její ubytování a nákup výtvarných potřeb. Zaměstnanci, podílející se na Dni onkologických dětí vykonávají vše ve svém volnu jako dobrovolnickou práci. Od roku 2011 jsme se celkově podíleli na této velmi potřebné a významné akci nejen finančně, ale i více než 750 odpracovanými dobrovolnickými hodinami našich zaměstnanců. Vliv této akce na skupinu dětí a rodin, které se potkaly s onkologickým onemocněním je velice významný. Odezva rodičů je obrovská a každoročně přibývá těch, kteří se akce zúčastňují. Po prezentaci této akce v Praze na setkání neziskových organizací společnosti HAIMA se v Praze začala před třemi lety dle tohoto vzoru organizovat podobná akce pro pražské děti a rodiče. Rodiče se nesetkávají jen v nemocnici, vzájemně si mohou sdělit své obavy, zkušenosti, navazujeme hodně přátelství. Rodiče, především maminky si mohou odpočinout a dělat věci, které pro péči o nemocné děti zanedbávají, věnovat se jedno odpoledne sami sobě s vědomím, že o jejich děti se starají jak zdravotníci, tak také dobrovolníci a děti mají zajímavý program. Pro děti je to příležitost vidět se i s lidmi, mimo zdi nemocnice, nechat si poradit o vlasech, které jim začaly růst – našimi kadeřníky, setkat se sportovci, hudebníky, protože na veřejné akce vzhledem ke své imunitě i několik let nesmí chodit. Několikrát naši zaměstnanci navázali při těchto setkáních přátelství, které vedly k vzájemnému setkávání se. * Spolupráce a seznámení se s problematikou onkologicky nemocných dětí a jejích potřeb vedlo k další spolupráci naší firmy s nadaci HAIMA OSTRAVA o.s. i v jiných oblastech. Například od roku 2014 se každoročně podílíme zabezpečením ubytování pro EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ HC OLYMP, jehož výtěžek je určený pro dětskou hematoonkologii. V této spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech. Zároveň jsme na vánočním večírku pro zaměstnance v prosinci 2016 připravili soutěž se sbírkou a vybrali jsme 10.000,-Kč, které jsme odevzdali Haimě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Tyto peníze byly použity na vybavení herny pro nemocné děti. * V roce 2014, 2015 a 2016 jsme zabezpečili ubytování pro účinkující na charitativní akci Beats4Kids. - V roce 2015 jsme začali dlouhodobou spolupráci s oblastí, která je na okraji zájmu společnosti, ale přesto je velmi důležitá a to s Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s – střediskem náhradní rodinné péče. Pro tyto rodiny pěstounů připravujeme od roku 2016 Vánoční setkání a tvořivé dílny, následně i Velikonoční tvořivé posezení v podobném duchu. Zaměstnancům hotelu a zároveň pěstounům a dětem v pěstounské péči od 2016 zajišťujeme startovné na Runfest Ostrava, kde se společně účastníme firemního štafetového běhu, dětského běhu a běhu pro charitu. Každoročně se účastní těchto běhu okolo 40 zaměstnanců včetně rodinných příslušníků a cca. 15 pěstounů a dětí v pěstounské péči. V rámci charitativního Běhu Pro... přispíváme částkou okolo 10 000 Kč. V letošním roce jsme opět partnery tohoto běhu, který se uskuteční 23.9.2018 pod názvem Kilpi RunFest Ostrava. Do tomboly jsme věnovali hodnotné ceny, vouchery na noc v pokoji Junior suite, voucher na snídani pro celý tým, poukaz do hotelové restaurace na 3-chodové menu. K účasti vyzýváme i ostatní ostravské firmy formou newsletteru nebo výzvou na Facebooku, také vyvěšujeme vyzývatelské billboardy na atraktivní místa. - Hotel zajišťuje našim zaměstnancům účast na barevném běhu tzv. Rainbow Run. V letošním roce se Rainbow run zúčastnilo 52 osob (zaměstnanců + rodinných příslušníků). - Dne 30.8.2018 se v ostravské ZOO uskuteční běh pro lemury a hotel všem zaměstnancům, kteří projeví zájem platí startovné. Do tomboly jsme přidali hodnotné ceny (voucher na víkendovou noc, voucher na snídani, voucher na degustační menu).

Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

Jedním z kritérii výběrů dodavatelů je i Etický kodex a společenská odpovědnost. Při výběru dodavatelů se přesvědčujeme v jejich firmách, že tyto základní pravidla v podnikání dodržují. Neustále se snažíme naše dodavatele informovat o našich aktivitách v této oblasti. Informujeme je o certifikaci Green Key, kdy každoročně podstupujeme důkladný audit mezinárodní společností Foundation for Environmental Education.

Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

Na našich stránkách máme k dispozici hostům dvě běžecké tratě v Ostravě kolem hotelu, jedna je 4 a druhá 8 kilometrová. Naši zaměstnanci několikrát doprovázeli na požádání hosty na těchto trasách. - Vyzýváme naše hosty k třídění odpadu barevnými koši - Promítáme na všech hotelových televizích při příchodu hosta na pokoj ekologický film jak uspořit energie, vodu, třídit odpady. Informujeme hosty o obdržených certifikátech Green Key a Safe Hotels v hotelových prostorách. Pravidelně vyvěšujeme billboardy s výzvou pro veřejnost, účastnit se spolu s námi společenských aktivit v Ostravě – viz běh: Letos jsme k běhu vyzvali i ostatní ostravské firmy – vyvěsili jsme na atraktivní místa v Ostravě vyzývatelské billboardy.

Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?

Veškeré již zmíněné aktivity provádíme soustavně a pravidelně, tudíž budeme v tomto pokračovat i v dalších letech. 

Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

Klademe důraz na kvalitu vybraných projektů a je pro nás důležité, aby byly projekty dlouhodobě udržitelné. Podporujeme následující projekty: 1.) Letos 10 let – Mateřskou školku v Ostravě – Porubě (školka pro děti s poruchou autistického spektra, či s vadami řeči) 2.) 10 let – podpora regionálního školství 3.) 9 let – Čertování pro děti a rodiče s výše jmenovanou MŠ 4.) Letos 8 let – jsme spoluorganizátory akce Den onkologických dětí 5.) 4 roky – Rainbow run (zajišťujeme účast zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků na tomto běhu) 6.) 4 roky – zabezpečujeme ubytování pro Exhibiční utkání HC Olymp, jejichž výtěžek putuje na hematoonkologii 7.) 4. roky – zabezpečujeme ubytování pro účinkující na charitativní akci Beat4Kids 8.) 3 roky – spolupracujeme s Centrem sociálních služeb (středisko náhradní rodinné péče) 9.) Letos 3 roky – Runfest Ostrava (charitativní Běh pro, štafetový běh zaměstanců a jejich rodinných příslušníků, pěstounů a dětí v pěstounské péči) 10.) Letos 2 roky- běh ZOO pro lemury (běh zaměstnanců a rodinných příslušníků na podporu vybraného druhu ohroženého zvířete v ostravské ZOO 11.) Od června 2018 - sos vesničky (poskytnutí finančního daru cca 10 000,- kč) Naší vizí je výše uvedené projekty i nadále dlouhodobě podporovat, to znamená 10 let a více.

 

Představení kandidátů