Představení kandidátů výročních cen 2018
Jan Bartoník
Obchodní manažer

Zdůvodnění návrhu: Pan Bartoník vystudoval obor Podniková ekonomie na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně. Již během studia otevřel ve Zlíně v té době restauraci, kde připravuje z čerstvých potravin pokrmy rychlého občerstvení. Svůj podnikatelský záměr se rozhodl věnovat gastronomii a vlastní pílí, studiem a konzultacemi s odborníky z oboru vybudoval úspěšný podnik, který je oblíben nejen studenty, ale i obyvateli a návštěvníky Zlína. Po cca jednom roce fungování jeho restaurace jsme navázali spolupráci, kdy se naše týmy kuchařů navzájem učili jeden od druhého. Zatímco jeho tým zasvětil do přípravy jeho jídel náš kuchařský tým, tak se zase jeho kuchaři se naučili něco od nás. Po této úspěšné spolupráci, která se prolínala také v rovině marketingu, jsme se domluvili, že k naší společnosti nastoupí na místo obchodního manažera. Pan Bartoník dokázal zavést do praxe několik úspěšných konceptů, které pomohly k lepším výsledkům v oblasti cateringu a práci s brigádníky. Pracovní pozice obnáší péči o stávající i nové klienty, přípravu cenových nabídek dle jejich přání, plánování a organizace zabezpečení akcí, kontrolu v době akce a následně přípravu podkladů k fakturaci.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Anglický jazyk - slovem i písmem

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd: Pan Bartoník se aktivně zapojuje do spoluorganiz

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Ing. Jan Bartoník si určitě zaslouží získat ocenění jak za svoji pracovitost a touhu po úspěchu, tak za jeho přátelský a upřímný vztah ke kolegům. 

Navrhuje: Miroslav Procházka

Představení kandidátů