Představení kandidátů výročních cen 2018
Dominika Juhnová
Vedoucí provozu

Zdůvodnění návrhu: Jmenovaná i přes svůj věk zasahuje významnou měrou do provozu celého zařizení. Svými organizačními schopnostmi si získala respekt starších spolupracovníků, kterým často pomáhá radou . Její jazyková vybavenost ji dovoluje řešit i složité problémy hostů,čímž přispívá jejich spokojenosti . Je oporou vedení hotelu a příkladem pro ostatní spolupracovníky

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Anglický jazyk, německý jazyk znalosti a práce s PC

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd: Certifikát ESE kurz anglický jazyk Malta 2008 - Základní škola Na stráni Děčín ukončena 2010 - Hotelová škola Teplice ukončena maturitou 2014 ( během studia praxe v Grand Pupp Karlovy Vary, Hotel Altenberg - Německo ) - Lingua Centrum - Jazyková škola ukončena certifikátem - anglický jazyk 2015 - jednoleté pomaturitní denní studium ( během studia praxe kavárna Avenida Teplice, Hotel Prince de Ligne Teplice ) - Prezenční výuka v projektu " Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu " 2015 Certifikát - Upselling a crosselling a Certifikát - Komunikujte s hostem správně - Během studia semináře : Kurz Cognac Grand Breuil, Kurz příprava Pizzy - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ( 2015 - 2018 ) studijní obor Regionální rozvoj a veřejná správa ukončen Diplomem - Praxe v Hotelu Formule ( od 2014 - dosud )

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Hotel je členem AHR ČR od samého začátku jeho vzniku a vedení vždy oceňovalo práci profesního sdružení ve prospěch provozovatelů a oboru vůbec.

Navrhuje: Milan Nemrava

 

Představení kandidátů