Představení kandidátů výročních cen 2018
Denisa Kotapková
Front Desk Manager

Zdůvodnění návrhu: Denisa nastoupila do hotelu Pyramida v únoru 2018 a již od samého počátku se stala klíčovou osobou celého oddělení a stala se hybatelem mnoha změn, kterými recepce hotelu Pyramida od počátku roku 2018 prochází. Tyto změny jsou jednak procesní, kde implementuje moderní metody řízení oddělení Front Office, tak hlavně na poli zákaznické péče. Za hlavní úspěchy lze určitě považovat zásadní zvýšení Guest satisfaction ze všech sledovaných zdrojů, kde zejména posun na Booking.com z celkových 8,1 na 8,3 za pouhých 6 měsíců, je skutečně skvělým výsledkem. Zároveň se i díky Denisině pomoci podařilo minimalizovat fluktuaci zaměstnanců recepce, což výrazně napomáhá fungování celého provozu. 

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Angličtina - C1, Francouzština - B1, Španělština - A2, Ing. v oboru management cestovního ruchu.

PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd: Denisa se zabývá se problematikou CSR a do budoucna by se ráda podílela na její hlubší implementaci do podnikové filozofie hotelů, aktivně podporuje útulky pro nemocné, týrané a opuštěné psy, zajímá se o cestování, díky kterému rozšiřuje své znalosti nejen jazykové, ale i hotelové. Zajímá se také o gastronomii, které se profesně věnovala několik let během, i po studiích na VŠ. Ve volném čase se kromě cestování po světě věnuje překladům jídelních a nápojových lístků do AJ, sleduje aktivity AHR a aktivně se zapojuje do diskuzí na aktuální témata, která asociace zveřejňuje a připravuje spuštění vlastního cestovatelského blogu.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Denisa je velmi pozitivní ve svém přístupu k hostům, kolegům i podřízeným a to jí velmi pomáhá řešit i jakékoliv nenadálé situace v hotelu. Jako příklad za všechny mohu uvést její bezchybně odřízenou celkovou evakuaci hotelu v květnu tohoto roku, která byla v brzkých ranních hodinách způsobena nekázní hotelových hostů.

Navrhuje: Matěj Vyskočil

Představení kandidátů