Představení kandidátů výročních cen 2018
ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace

Zdůvodnění návrhu: Škola už byla dvakrát nominována Moravskoslezskou sekcí na titul "Škola roku", letos to bude potřetí, svědčí to o trvalých kvalitách školy. Každým rokem si připočítává další a další úspěchy a aktivity. Např. aktuálně ze srpna 2018 náš pan učitel pro odborný výcvik oboru KČ získal 2. místo v soutěží učitelů hotelových škol ČR v rámci tzv. Kulinářského umění v Praze, první místo mu uniklo jen o málo... získala jej HŠ Poděbrady a pak byla těsně naše Albrechtova SŠ hotelová z Českého Těšína(!). Žákyně oboru cukrář se stala nejlepší cukrářkou za rok 2018 oceněnou Moravskoslezským krajem a generálním oborovým partnerem Marlenka. Obsluhovali jsme úspěšně a dobře pana prezidenta....atd. Po prázdninových praxích přicházejí na školu děkovné dopisy od řady podnikatelských partnerů, kde žáci pracovali, stížnost ani jedna. Letos jsme dobudovali nově prostory pro moderní gastroateliér školy, který bude sloužit potřebám vzdělávání žáků oborů hotelnictví a KČ vedle už existujícího gastrocentra, učebny stolničení, cvičné kavárny, reálného pracoviště školy ve městě....atd. Máme také nově kabinety, další odborné učebny, to vše po generální stavební rekonstrukci školní budovy.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: můžeme dodat na vyžádání.

Navrhuje: Vanda Palowská

Představení kandidátů