Představení kandidátů výročních cen 2018
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň
Plzeň - Skvrňany

Zdůvodnění návrhu: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň. Soukromá škola, která vychází na výsluní hotelových škol v ČR. Její pedagogický sbor se skládá z odborníků z oboru , kteří i mimo kantorství vedou úspěšně hned několik atraktivních provozů. Za zmínku stojí i účasti v kuchařský mezinárodních i českých soutěžích. Dále pořádají pro své studenty a veřejnost kurzy školy a kávy v zahraničních provozech v Itálii, Rakousku a Německu. V neposlední řadě se tento rok buduje ve škole největší a nejmodernější výukové gastronomické centrum na západě čech, kde se budou pořádat i veřejné kurzy vaření. Zápal a náboj paní ředitelky je znát na každém kroku. Škola, která by oprávněně nesla titul: Škola roku 2018.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Pořádá pravidelně odborné stáže v pražských a plzeňských restauracích, kurzy v zahraničí. V pedagogickém sboru je Restauratér roku 2017 AHR ČR. Nově vybudované gastronomické centrum, vybavení školy na maximální úrovni, členství v asovciaci kuchařů a cukrářů ČR, zajišťování praxí pro studenti v nejvyhlášenějších restaurací v Plzni a Praze.

Řekla o sobě:

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - hotelová škola Plzeň-Skvrňany vychovává manažery hotelového a gastro provozu, specialisty cestovního ruchu, animátory a kuchaře, číšníky. Absolventi nemají problém se získáním zaměstnání. Mnozí si už dobyli významné posty ve svém oboru, studují na vysoké škole. Zejména absolventi učňovského oboru, kuchaři a číšníci jsou velmi žádáni na trhu práce.

Naše škola nabízí studium ve 3 maturitních oborech (Hotelnictví, Cestovní ruch a nástavbové studium Podnikání) a 1 učebním oboru (Kuchař-číšník). Během studia žáci absolvují pestrou škálu kurzů a odborných seminářů, účastní se mnoha odborných soutěží. Nedílnou součástí studia je i odborná praxe, která je realizována v hotelových řetězcích v rámci Plzeňského kraje, v informačních centrech, hradech a zámcích, v rámci průvodcovských exkurzí. Během studia žáci mají možnost získat certifikáty počítačových dovedností, průvodce cestovního ruchu či složit mezinárodní zkoušku z angličtiny.

Jako soukromá škola poskytujeme žákům nadstandardní podmínky ke studiu: menší počet žáků ve třídách, kvalitní učitelský sbor spojený s odborníky se zkušenostmi a praxí v daném oboru, což se projevuje inovativními přístupy ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Pravidelně investujeme do obnovy interiérů i exteriérů budovy školy.   

 

Navrhuje: Bohumil Rydrych

Představení kandidátů