REKORDNÍ ÚČAST NA 13. KONFERENCI AHR

REKORDNÍ ÚČAST NA 13. KONFERENCI AHR

REKORDNÍ ÚČAST NA 13. KONFERENCI AHR 

Industriální město Ostrava přivítalo 400 účastníků na 13. konferenci AHR ČR. Rádi bychom vám na následujících řádcích shrnuli průběh akce a zároveň vás tak nalákali na příští ročník.

Konference začala tentokrát volební Valnou hromadou v Clarion Congress Hotelu Ostrava, v rámci které byli zvoleni zástupci Rady AHR ČR a Prezidia. Václav Stárek po svém zvolení řekl: „Velmi se těším na další spolupráci se zvolenou Radou AHR ČR, která je pro členy zárukou, že budeme pokračovat v nastaveném směru budování dobrého jména hotelnictví a gastronomie, jako významného odvětví služeb. Naším hlavním cílem je další úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí a podpora udržitelného cestovního ruchu. Velmi důležitá je pro nás také partnerská spolupráce s ostatními organizacemi a zástupci zaměstnavatelů. Chceme přesvědčit veřejnost i politiky o významu hotelnictví a cestovního ruchu pro rozvoj našeho hospodářství“. Dále byla zhodnocena dosavadní činnost organizace a schváleny cíle na další období.

Nejnovější články